Algemene voorwaarden

 Clinic63 Gevestigd op:

Jansbuitensingel 5 te Arnhem

Definities
Behandeling: de behandeling die door Clinic for Beauty wordt uitgevoerd.

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomsten betreffende de behandeling(en) door Clinic for Beauty met de patiënt.

Patiënt: de persoon op die de behandelingsovereenkomst betrekking heeft, oftewel de opdrachtgever.

Clinic for Beauty: Clinic for Beauty onder het KVK-nummer: 62417398 en al haar medewerkers.

Toepassing van de algemene voorwaarden 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelingsovereenkomst bij Clinic for Beauty.
 2. Clinic for Beauty heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Van de algemene voorwaarden mag alleen worden afgeweken wanneer Clinic for Beauty hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Resultaten behandeling

 1. Alle behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis, dus geen resultaatverbintenis. Ieder persoon is anders waardoor het resultaat bij ieder persoon verschilt. Er kan geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen ten alle tijden complicaties optreden.
 2. Het kan nodig zijn om na een behandeling een aanvullende behandeling uit te laten voeren voor een goed eindresultaat.

Behandelingsovereenkomst

 1. Een patiënt tekent een behandelingsovereenkomst. Medewerkers worden nimmer contractpartij van de patiënt.
 2. Clinic for Beauty heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde.

Medewerkingsplicht

 1. De patiënt geeft Clinic for Beauty inlichting en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst en volgt de adviezen van Clinic for Beauty op.
 2. De patiënt dient zich te legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN-nummer. Indien een patiënt geen legitimatiebewijs kan tonen mag Clinic for Beauty de behandelingsovereenkomst opschorten. De eventuele kosten daarvan komen voor rekening van de patiënt.

Wijzigen, annuleringen en no show van een afspraak 

 1. Indien de patiënt de afspraak wil annuleren of wijzigen, dient de patiënt dit minimaal 24 uur voor de behandeling aan te geven.
 2. Wanneer de patiënt een aanbetaling heeft gedaan voor een behandeling en zich toch bedenkt, dient de patiënt dit binnen 24 uur na de aanbetaling te melden bij: info@clinicforbeauty.care In dat geval restitueert Clinic for Beauty de aanbetaling en wordt de behandeling geannuleerd. Mocht dit niet binnen 24 uur worden geannuleerd dan gaat Clinic for Beauty ervan uit dat de behandeling door gaat en vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats.
 3. Indien de patiënt niet op de afspraak op komt dagen mag Clinic for Beauty hier een boete factuur voor sturen van minimaal 50 euro voor declareren. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.

Geheimhouding 

 1. Clinic for Beauty voldoet aan haar geheimhouding, tenzij het recht de kliniek tot het doorbreken van deze geheimhouding verplicht.
 2. Clinic for Beauty heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische doeleinden. Hierbij zal geen enkele statistiek te herleiden zijn tot een individuele patiënt.
 3. Er is een aparte Privacy Policy die weergegeven staat op de website.

Prijswijziging

Clinic for Beauty heeft het recht zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de patiënt.

Klachtenregeling

 1. Clinic for Beauty beschikt over een klachtenregeling die beschreven staat op de website.
 2. Klachten met betrekking tot een behandeling dienen volledig, tijdig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden voldaan, via mail of per post.
 3. Clinic for Beauty reageert uiterlijk binnen 5 weken op een klacht.
 4. Clinic for Beauty is verzekerd voor aansprakelijkheid bij de VVAA. Daarnaast zijn de artsen van Clinic for Beauty aangesloten bij de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde).

Betalingsregeling

 1. bij Clinic for Beauty moet de patiënt direct na de behandeling afrekenen. Dit kan alleen contant of met pin. Het is mogelijk om later of in termijnen te betalen, dit gaat alleen in overleg met het management.

Geïnteresseerd? Kom een keer langs!

Benieuwd wie wij zijn en hoe wij u kunnen helpen? Plan vrijblijvend een adviesgesprek.

Afspraak maken